Smernice

Smernice E4F so namenjene spodbujanju prevzema projektnih rezultatov znotraj partnerstva, ki presega njegove geografske in časovne meje, da bi vplivali na potrebe primarnih in sekundarnih upravičencev. Smernice za prevzem služijo integraciji in ohranjanju rezultatov projekta po koncu sofinanciranja iz programa Erasmus+.

Poleg tega bo konzorcij razvil tudi smernice za obogatitev politik in okrepitev ukrepov za povečanje dodatnih priložnosti za izvoz v EU za podjetnice s konkretnimi rešitvami za usposabljanje, da bi povečala konkurenčnost njihovih lokalnih podjetij daleč onkraj meja EU – zlasti za tržišča mode, hrane in obrti. "E4F Policy Paper" je dokument, ki zbira vse izkušnje, pridobljene pri izvajanju, in utrjuje znanja o dinamiki internacionalizacije, strateškem vodenju in ženskem podjetništvu v okoljih poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Smernice za prevzem bodo opisale pridobljene izkušnje z vidika tega, kaj je delovalo in kaj bi bilo mogoče izboljšati na podlagi izvajanja in uvedbe usposabljanja E4F .


E4F Public Policy Report
Operational Guidelines